Teams zijn dé plek waar waarde wordt gecreëerd in organisaties. Je bent er meer dan een individu en wendbaarder dan als totale organisatie. Als een team goed functioneert zie je dat terug in resultaten, werkplezier en innovatie. Een goed team ben je niet zomaar. Je hebt helder te krijgen waar je met elkaar voor staat en wat jouw plek is in het geheel. Ook vraagt samenwerken veel van je interpersoonlijke vaardigheden, besluitvaardigheid, aanspreken, empathie, omgaan met verschillende karakters. In theorie allemaal overzichtelijk, in de praktijk….

Wil jij met je (management) team aan de slag?

Je bent bij mij in goede handen! Ik heb veel ervaring met het coachen van teams in:

  • nemen van meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid
  • het scherpstellen van teamdoelen, resultaten en prioriteiten
  • het nemen van leiderschap
  • gedoe & conflict
  • social skills zoals feedback, besluitvorming, bouwen aan vertrouwen, communicatie

Coaching verschilt van training in de zin dat het verder kijkt dan alleen kennis en vaardigheden. Coaching zit dichter op de echte werksetting waardoor het zorgt voor een blijvend leereffect. De regie en het eigenaarschap blijft bij coaching altijd bij jullie zelf zodat het echt tot eigen oplossingen passend bij de eigen context leidt.

Vergeet nooit dat teamwork begint met het opbouwen van vertrouwen. De enige manier om dat te doen is de behoefte aan onkwetsbaarheid los laten.
Patrick Lencioni

Gebruikte methodieken

Het vakgebied van teamcoaching kent veel verschillende methodieken. Ik ben een breed geschoolde teamcoach die afhankelijk van de context verschillende methodieken inzet. Daarbij richt ik me altijd primair over wat er tussen mensen gebeurt, op het systeem van het team. Ik werk vanuit de potentie die in teams aanwezig is en zet daarbij progressiegericht werken in naast mijn systemische blik. Teamcoaching gaat vooral om het herkennen van de patronen die in een team spelen en die zo teruggeven dat er bewust gekozen kan worden in welke patronen je wel en niet wil.

Een goede coach maakt zichzelf zo snel mogelijk overbodig door niet te doen wat het team zelf kan en het team toe te rusten met manieren en taal om zelf verder te komen.